Regulamin

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI ROWERÓW BIKE MOUNTAIN SINGLETRACK

 

 § 1

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z rowerów, rowerów elektrycznych, sprzętu i wyposażenia turystycznego (zwanych w dalszej części: „sprzętem”), dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych korzystających z wypożyczalni rowerów Bike Mountain Singletrack (dalej: „BMS” lub „Wypożyczający”) w Świeradowie- Zdroju.

 

 § 2

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z wypożyczania rowerów w wypożyczalni „BMS”. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w wypożyczalni „BMS”.

 

 1. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca stroną Umowy najmu przez Wynajmującego i/lub korzystająca z pakietów przygotowanych przez Wynajmującego, obejmujących usługi świadczone przez wypożyczalnię „BMS”.

 

 1. Wynajmujący – Marek Gąsior, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Rowerowy „Bike Multi Sport” Marek Gąsior, ul. Rzemieślnicza 6, 72-100 Goleniów, NIP 856-102-57-34

 

 1. Rower elektryczny - rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z akumulatora, wynajmowany Najemcy w ramach Umowy najmu.

 

 1. Usługa najmu – wynajem sprzętu na warunkach określonych w Umowie najmuUmowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas najmu (datę wynajmu i godzinę zwrotu), liczbę dni, miejsce wynajmu i zwrotu, jak również wynajem dodatkowych elementów sprzętu i wyposażenia oraz ewentualne świadczenia dodatkowe. Usługa najmu obejmuje również przekazanie Najemcy przez Wynajmującego ładowarki do baterii

 

 § 3

Wypożyczalnia rowerów czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 

od 09:00 – 17:00.

 

 § 4

Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu na Umowie najmu potwierdza, że wypożyczający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.

 

 § 5

Wypożyczane rowery są własnością Marka Gąsiora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Rowerowy „Bike Multi Sport” Marek Gąsior, ul. Rzemieślnicza 6, 72-100 Goleniów, NIP 856-102-57-34

 

 § 7

Wypożyczane rowery są sprawne technicznie, mogą nosić ślady wcześniejszego użytkowania.

 

 § 8

Wypożyczenie sprzętu następuje po przedstawieniu przez najemcę dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość, wniesieniu opłaty za najem sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczalni oraz kaucji. Szczegółowe warunki najmu określa Umowa najmu.

 

§ 9

Wypożyczenie sprzętu następuje bezpośrednio w miejscu funkcjonowania wypożyczalni, tj. wypożyczalnia Bike Mountain Singletrack, 59-850 Świeradów- Zdrój, ul. Źródlana 12.

 

§ 10

 1. Najemca wynajmuje rower wyłącznie po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: bmstrek.com lub bmsbike.com
 2. Na poczet rezerwacji Wynajmujący pobiera bezzwrotną przedpłatę w wysokości 50% całkowitego kosztu wypożyczenia.
 3. Bezzwrotna przedpłata stanowi część zapłaty Najemcy dla Wynajmującego za wypożyczony sprzęt.
 4. W przypadku nieodebrania sprzętu w pierwszym dniu rezerwacji do godziny 13.00 – wpłacona bezzwrotna przedpłata przepada na rzecz Wynajmującego.
 5. Wynajmujący umożliwia dostęp do strony internetowej bmsbike.com w celu dokonania rezerwacji sprzętu w wypożyczalni.

 

§ 11

 1. W momencie objęcia rezerwowanego roweru w najem Najemca wpłaca kaucję w wysokości 500 zł. tytułem zabezpieczenia najmu sprzętu.
 2. Najemca wpłaca kaucję wyłącznie własną kartą płatniczą w siedzibie wypożyczalni.
 3. Kaucja podlega rozliczeniu (zwrotowi) niezwłocznie po zwrocie sprzętu przez Najemcę (wypłata gotówki przez Wynajmującego).

 

 § 12

Wynajmujący może odmówić wypożyczenia sprzętu w szczególności, gdy:

 1. osoba chcąca wynająć sprzęt nie dokonała rezerwacji poprzez stronę internetową bmsbike.com
 2. osoba chcąca wynająć sprzęt znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych tego typu substancji oddziałujących na centralny układ nerwowy.
 3. osoba chcąca wynająć sprzęt nie przedstawi dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość
 4. osoba chcąca wynająć sprzęt nie wpłaci kaucji
 5. osoba chcąca wynająć sprzęt odmówi podpisania Umowy najmu.

 

§ 13

 1. Czas wypożyczenia sprzętu liczony jest w dniach, przy czym za dzień najmu liczy się godziny funkcjonowania wypożyczalni „BMS”, tj. poniedziałek - niedziela:

            w godzinach 9.00 – 17.00 i jest niezależny od rzeczywistej ilości godzin

            wypożyczenia sprzętu

 1. Dzień najmu nie stanowi doby kalendarzowej.
 2. Zwrot sprzętu następuje w godzinach funkcjonowania Wypożyczalni „BMS”, zgodnie z deklaracją najemcy ujawnioną w Umowie najmu.

 

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 517 416 110

bmstrek.com @ 2020 | Polityka prywatności

Projekt i wykonanie: RentSoft

Menu